Stig modell med pjäser som rör sig mot toppen

Visualisera och nå era mål

Vilka utvecklingsprojekt är viktiga för er verksamhet?
Stig tillsammans!

Vad är STIG?

STIG är ett psykologiskt redskap som hjälper dig och ditt team att utveckla er organisation. Genom att skapa enkla och mätbara projekt engagerar och motiverar ni er arbetsgrupp till att förändra och förbättra er organisation. Projekten, och era framsteg i dem, visualiseras på ett konkret sätt i den fysiska modellen – spelplanen.

Genom synergieffekter av fysisk interaktion och psykologisk teori skapar ni bättre förutsättningar att nå era mål och utveckla verksamheten i rätt riktning. Organisations­förändring är en naturlig del i moderna verksamheter och genom att använda STIG kan ni tydligaregöra och förenkla detta arbete.

Låter det intressant?

För intresseanmälan, fyll i din e-post så kontaktar vi dig!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Uppnå mer med STIG

Förenkla och konkretisera
organisationsutveckling

Den fysiska STIG-modellen synliggör utvecklingsarbete och gör det abstrakta mer konkret. Tydlig uppföljning och mätbarhet hjälper er nå era uppsatta mål.

Motivera och inspirera

Den fysiska STIG-modellen står väl synlig på arbetsplatsen och påminner om ert utvecklings­arbete. Avstämningsmötena kring STIG blir interaktiva och engagerande när ni tillsammans flyttar pjäserna uppför modellen.

Stig-modellen i sin helhet med pjäser och kortKort intill Stig-modellen med olika områden

Lättsamt, roligt och förlåtande

Analogin till brädspel avdramatiserar utvecklingsarbetet och förvandlar det till något lustfyllt och lättsamt. Alla kan vara med och bidra utan krav på prestation. Blir det fel, kasta bort det och testa något annat!

Uppmuntra till samarbete och
diskussion

Arbetet med STIG görs av medarbetarna tillsammans i en process som stimulerar teamarbete och grupptillhörighet.

Många användningsområden

STIG är ett flexibelt verktyg och kan användas för olika typer av organisations­utveckling. Enkla och mer komplexa utvecklings­projekt går att visualisera i modellen och därigenom ge överblick, förenkla uppföljning och utvärdering. Man kan även använda STIG för att konkretisera ledord och värderingar och på så sätt göra dem mätbara och levande.

Två personer interagerar med Stig-modellen

STIG-systemet levereras komplett med STIG-modellen, pjäser och målkort. Målkorten används för att definiera de utvecklingsområden som organisationen vill arbeta med. Pjäsernas färger korresponderar med kortens och används för att visa framsteg inom respektive område. I startpaketet ingår även fem handledningstillfällen, det första på 90 min och nästföljande på 45 min.

Låter det intressant?

För intresseanmälan, fyll i din e-post så kontaktar vi dig!
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.